Proje Tabanlı Mevlana Programı

23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yer alan "Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" kapsamında, Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı'nın 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanması Yürütme Kurulu'nun 22.02.2017 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

Proje Tabanlı Mevlana Programı nedir?

Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı, öğretim üyelerine yönelik olarak Mevlana Değişim Programı çerçevesinde yürütülmekte ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından desteklenmektedir.

 • Program kapsamında ikili anlaşmaya sahip kurumlar arasında hem değişim hem de proje çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
 • Projenin desteklenebilmesi için öncelikle işbirliği yapılacak üniversitenin Amasya Üniversitesi ile ikili anlaşma yapması gerekmektedir.
 • Proje kapsamında akademisyenlere günlük yevmiye ile ulaşım ücretleri ödenmektedir.
 • Projede görev alan öğrenciler için ise 4 aylık burs desteği verilmektedir.
 • Günlük yevmiye, hibeler ve ulaşım ücretleri başvurulan ülkeye göre değişmektedir.
 • Ücretler, başvuru yapılan yıla ait YÖK tarafından ilan edilen Yürütme Kurul Kararı çerçevesinde belirlenmektedir.
 • Proje kapsamında en az bir öğrencinin değişime katılması zorunludur.
 • Araştırma görevlileri öğrenci olarak değerlendirilmektedir.
 • Akademisyenler en az 14, en fazla 89 gün değişim hareketliliğinde bulunabilirler.
 • Proje kapsamında gelen/giden öğrenciler en az 1 dönem süresince değişimden yararlanabilirler.
 • Değişim sürecinde izlenen yol Mevlana Değişim Programı ile aynıdır.

Başvuru Süreci Nasıl İşler?

1. Programı kapsamında proje başvurusu YÖKSİS üzerinden yapılmaktaır.

2. Kişisel YÖKSİS hesabı ile giriş yapıldıktan sonra açılan ekranda "Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı" seçeneğinin ardından "Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Proje Önerisi Başvuru Formu"nda istenen verilerin girişleri yapılmalıdır.

3. Başvuru formunun doldurulmasının ardından formun çıktısının alınarak Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü ve Rektörlük aracılığı ile üst yazı ekinde YÖK'e iletilmesi gerekmektedir.